Kontorsstolar

Kontorsstolar hör till våra absolut viktigaste arbetsredskap om vi sitter mycket stilla på jobbet. Det lönar sig sällan att spara in för mycket på denna utgift eftersom man, upp till en viss nivå, får den kvalitet man betalat för. Om man har en bra eller dålig kontorsstol påverkar dessutom produktiviteten mer än du kanske tror.

Vad är en bra kontorsstol?

kontorsstolar kan bedömas utifrån en allmängiltig måttstock där man väger in in sådant som funktioner, materialval och stolens stabilitet. Det är dock viktigt att komma ihåg att stolen ska vara bra för just den som sitter i den och att vissa stolar som kanske känns väldigt mjuka och bekväma vid en första provsittning inte är idealiska i långa loppet.

Kontorsstolar bör vara ställbara på flera olika sätt. Det innebär inte bara att olika individer ska kunna sitta komfortabelt i dem utan också att man kan ändra sin sittställning utifrån hur man känner sig i kroppen för tillfället och utifrån de arbetsuppgifter man har framför sig. Du ska kunna sitt både bekvämt tillbakalutad och se en film och spikrak i ryggen medan du koncentrerar dig på en krävande uppgift.

Betydelsen av god ergonomi

Inom den förebyggande företagshälsovården växer nu medvetenheten om att ergonomiskt utformade Kontorsstolar inte bara kan leda till bättre prestationer under arbetet utan också till mindre sjukfrånvaro. Våra ryggar är inte optimerade för långa pass i en stol på kontoret och det är viktigt att vi får stöd när vi sitter för att inte ta skada på lång sikt. En bra kontorsstol är lika viktigt som en bra säng.

Kontorsstolar ska vara ställbara

För de flesta är det extra viktigt att kontorsstolar ger stöd för korsryggen och att ryggstödet kan följa med om vill luta sig bakåt. Många vill även ha armstöd på stolen och hjul under den så att man kan göra små förflyttningar utan att behöva resa sig. Även om detta är gemensamt för de flesta kontorsstolar idag är variationen mycket stor när det gäller, stoppning, material och utseende. Kontorsstolen kan faktiskt ha viss betydelse för ur vi uppfattar den som sitter i den.

Välj din stol med omsorg

Valet av kontorsstolar är mycket viktigt för alla företag. De som tar ergonomi på allvar låter sina anställda vara med och välja stol eller satsar på modeller med flera lägen så att sittställningen kan anpassas utifrån längd och kroppstyp. Stolarna är givetvis även en viktig del av hur det ser ut på kontoret och bör väljs med även detta i åtanke. En bra kontorsstol håller i många år och tanke på det är det klokt att satsa på riktigt hög kvalitet.